یک کلام

دو تا سواله که تو هر شرایط مکانی و زمانی ازت بپرسم یه جواب داره اونم جوابش نه !

سوال اول : اهورا جیش داری ؟

سوال دوم : اهورا خوابت میاد ؟

/ 1 نظر / 22 بازدید