تنگه واشی

پنج شنبه گروهی رفتیم تنگه واشی 

چست و چابکترین و تیز و بزترین فرد تو گروهمون تو بودی .هزار ماشاءاله

خیلی لذت بردی و از اون روز به بعد همش می گی می شه یه دفعه دیگه بریم .

/ 1 نظر / 41 بازدید