جلسه چهارم

به پیشنهاد بابارضا تو جلسه قبل همراهیتون کردم قبلاً آموشگاه رو دیده بودم اما مربیت رو ندیده بودم خانوم موسیقی ات خیلی مهربوتر و جوانتر از اونی بود که فکر می کردم و البته برام سوال بود که این خانوم با این سن کم یعنی چند سال تجریه کاری داره چون ارتباطش باهات فوق العاده بود از مهارتت خیلی تعریف کرد و ازمون خواست که تمرین روزانه ات بیشتر از دو یا سه دقیقه نباشه .

تمرین این جلسه :

من یه خرگوشم  دو ر می فا سل

هویچ می خورم  فا می ر دو دو

/ 2 نظر / 23 بازدید
ارغوان

همیشه موفق باشی اهورای عزیزم[ماچ]

علی

سلام خدا حفظش کنه براتون پسر زیباییه