شیرینکاریات

خوبی خونه جدید اینه که دیگه نیازی به دنبال کردنت ندارم چون تا جایی که می تونستم هر چیزی خطرناکی رو از دسترست دور کردم تنها کار خطرناکت اینه که از تو کابینتا ظروف رو درمیاری وبهم می زنی .
یاد گرفتی کنترل رو به سمت تلویزیون می گیری و کانالا رو عوض می کنی ، اگه دنبالت کنم فکر می کنی بازیه و با اون باسن قلمبت به قصد فرار می دویی و من عشق می کنم .
هر کاری بکنیم و یا بخواهیم چیزی بخوریم می گی " من من ".
بازی تب تب خمیر رو خوب بلدی به محض گفتن این جمله میای به پشتم می زنی و می گی من من .
هوا خیلی سرد شده ، باید به نی نی سالن برم و چیزایی برات بخرم دو هفته پیش از نی نی سالن برات خرید کردم شلوار کتان و یه شلوار تابستونه برای سال بعدت و یه بلوز و شال و گردن و دستکش بسیار بسیار خوشگل ، واقعاً از خریدم راضی هستم و حالا هم قصد دارم دوباره برای خرید به اونجا برم.
یکشنبه 3 آبان 88 ساعت 8:55

/ 0 نظر / 7 بازدید