تو می شینی

شنبه 26اردیبهشت ماه ساعت 5:30 غروب در حین تماشای عمو سلیمون به مدت نیم ساعت به تنهایی نشستی فقط دو دفعه موقع گرفتن جغجغه هات ولو شدی سریع با بابا تماس گرفتم و خوشحالش کردم آخه روز قبلش بود که بابا داشت با مامانی صحبت می کرد و می گفت که هنوز نمی تونی خودت بشینی خلاصه عزیزکم توی7ماهو 6روزگی خودت بدون کمک نشستی هر روز غروب که از مهد بر می گردیم بعد از خوردن جی جی برای تماشای تلویزیون ( عمو پورنگ ) دو تایی با هم می شینیم ،تو مهدت هم پروانه جون متوجه این موضوع شده و با ذوق می خواست به من مژده بده. دیروز غروب برای اولین بار آب هویچ خوردی با یه کوچولو بستنی. خیلی دوست داشتی قربونت برم. 

سه شنبه 29 اردیبهشت ساعت7:25شب

 

 

من و بابا داشتیم شام می خوردیم و تو هم مشغول تماشای موزیکت بودی که ناگهان متوجه شدیم هماهنگ با آهنگ دست می زنی و اونم چه صدایی داره همون لحظه بابا پاشد و ازت یه کمی فیلم گرفت خیلی ذوق می کردی .(7ماه و10روزگی)

چهارشنبه 30اردیبهشت ساعت 9:45شب

/ 0 نظر / 7 بازدید