لازانیا

دیشب برات لازنیا درست کردم لازانیا یکی از بهترین غذاهایی که دوست داری و از خوردنش سیر نمی شی و باید جوری درست کنم که حتماً برای فردات هم بمونه از شدت علاقه ایی که به این غذا داری بهمون می گی " می شه منو نازانیا صدا کنید ... آقای نازانیا "

چند وقت پیش با آشپزمهدتون با هم وارد مهد شدیم بهت می گم اهورا این خانوم آشپز براتون غذاهای خوشمزه درست می کنه بهم می گی گوشت رو بیار جلو تا یه چیزی بگم آروم تو گوشم می گی " اما بلد نیست نازانیا درست کنه "

/ 5 نظر / 31 بازدید
سپیده عمه آریانا

نوش جونت عزیزم . قربون این پسر خوش سلیقه برم من . بوووووووووووووووووووووووووووووووووس [ماچ][بغل][قلب][گل]

مریم

به چه غدای خوبی علاقه داره کلی چاق کنند ه است [ماچ]