تولدت مبارک

تولد تولد تولد............................تولدت مبارک.

به امید تولد 121 سالگیت.

اهورای عزیزم فقط متاسفم .با وجود تموم تدارکاتی که برات دیده بودم اما متاسفانه هیچکدومش عملی نشد امیدوارم ما رو ببخشی.

دوشنبه 20مهر88ساعت14:13

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
سپیده

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا] تولد آقا پسر گلتون مبارک ایشاا... روزهایی خوبی با هم داشته باشید.[قلب]

لیلا مامان مارتیا

تولدش مبارک [دست] چرا اینجا از عکس خبری نیست

لیلا مامان مارتیا

شماره ای که خواسته بودی: 09125219327