ده ماهگیت مبارک

 آفتاب ، درختا و کلاً طبیعت کم کم داره به رنگ زرد و به رنگ پاییزی تغییر رنگ میده ، افتادن برگهای زرد از روی درخت و حرتکشون روی زمین برات خیلی جالبه و با هم به تماشای اونا می ایستیم تو محو تماشای اون و منم محو تماشای تو ،کمتر از دو ماه مونده که به استقبال ماه مهر و ماه تو بریم .
گل پسرم امروز تو وارد یازدهیمن ماه از زندگیت شدی تلاشت برای ایستادن و راه رفتن بی نظیره با کمک صندلی ها می ایستی و برای چند لحظه خیلی خیلی کوتاه دستت رو ول می کنی و اگر من در کنارت نباشم یا با باسن ویا با صورت به زمین می خوری که با صورت خیلی دردناکه ولی نمی تونیم جلوی این پشتکارت رو بگیرم وقتی چند قدم بر می داری عشق می کنی الان می تونی با کمک یه دست من راه بری ولی هنوز بدنت مقاومت و توان راه رفتن و ایستادن رو نداره بسیار بسیار لجباز شدی دو روز پیش داشتم ازت عکس می گرفتم که اصرار کردی دوربین رو بهت بدم و بعد هم شروع کردی به گریه و اینکه حتماً دوربین رو می خوای به هرحال برای آروم کردنت مجبور شدم دوربین رو بهت بدم خیلی ذوق کردی یه کمی باهاش وررفتی و بعدهم بند اونو تو دستت گرفتی و شروع کردی به چرخوندن اون شاکی شدم و ازت گرفتم صدای جیغ جیغ کردن کل ساختمون رو برداشت خیلی عادت بدی پیدا کردی هر چی ببینی می خوای و اگر بهت ندیم لج می کنی دو روزه که عصرا با بدبختی می خوابونمت اشکمو درمیاری تا اینکه بخوابی گیج خوابی اما حاضر نیستی پلاکاتا روهم بزاری فقط بخاطر شیطنت جدیداً هم یاد گرفتی یا به سمت میز تلویزیون بری و سی دی رو بهم بریزی و یا به سمت میز کا مپیوتر می ری و کیبورد رو از روی میز می کشی پایین و تق تق روی اون می زنی و لذت می بری دیگه از کارت بگم که شبا تا ساعت 11 و حتی یه شب تا 12 بیدار بودی و بازی و شیطنت می کردی و حاضر نبودی لالا بشی و با کلی کل کل کردن خوابیدی . شاید علت بدخوابی های شبانت به خاطر دو تا دندون جیدیدت باشه به جمع دندونات دو تای دیگه اضافه شد و یازده تا دیگه مونده و تا دو سال و نیمگی تموم دندونای شیریت کامل می شه الهی برات بمیرم که برای درآوردن دندونای نیش و پیش اینقدر اذیت می شی برای درآوردن دندونای آسیا چه باید بکشی.
سه شنبه 20مرداد3:36بعدازظهر

/ 0 نظر / 7 بازدید