مدرسه و دندون دائمی

بعد از کلی پیگیری و بررسی امروز بابارضا اسمت رو تو مدرسه دولتی صدوقی ثبت نام کرد به امید موفقیت.

چند روزیه که اولین دندون دائمیت جونه زده مبارکت باشه 

/ 1 نظر / 42 بازدید
مریم

میشه ما هم رمز رو داشته باشیم ؟