حس مالکیت

وقتی خاله جون به منزلمون اومده بود و من نگار رو تو بغلم گرفته بودم اعتراض کردی که اون رو زمین بزارم و تو رو تو بغل بگیرم و نسبت به بابا هم همین رفتار داشتی که نباید با نگار بازی کنه و همه توجه ما باید به تو باشه، اجازه نمی دادی که نگار سوار تابت بشه و یا با اسباب بازیات بازی کنه تا به چیزی دست می زد می گفتی" من بده " اصلاً این رفتارت رو دوست ندارم و سعی می کنیم با صحبت کردن متوجه ات کنیم که کارت اشتباهست و یا اینکه تو رو با چیز دیگه ای سرگرم می کنیم اگه رفتارمون درست باشه سعی می کنیم از همین ابتدا با این حست به روش غیر مستقیم مقابله کنیم حس مالکیت پذیری نسبت به اشیاء یه حس طبیعیه ولی باید به طور صحیح هدایت بشه که تو بازی با همسنات مشکلی پیدا نکنی .
جمعه 13آذر88 ساعت 14:30
نگار در حسرت عینک آفتابی                                                                                                                                              قهر نکن بیا بزنم تو چشت                                                                                                                                                خودت نخواستی

/ 0 نظر / 7 بازدید