منو ببخش

اهورا جونم منو ببخش .وقتی به رفتار دیشبم فکر می کنم شرمنده می شم .کاش هیچوقت سرت داد نکشیده بودم ....
 امیدوارم اون دل نرم و نازکت منو بخشیده باشه.
صبح با اون لبخد شیرین و گرمت همه عشق و زندگی رو بهم برگردوندی ازت ممنونم .
کاش بتونم بخشش و بزرگی رو از تو درس بگیرم 
کاش بتونم تو فراموش کردن خطای دیگران از تو درس بگیرم
 کاش بتونم صبر و حوصله رو از تو درس بگیرم 
کاش بتونم پاکی و صداقت و یکرنگی رو از تو درس بگیرم 
کاش بتونم مهربونی رو از تو درس بگیرم 
کاش بتونم مثل تو باشم زلال و شفاف 
کاش بتونم.....
برای با تو بودن باید مثل تو بود برای با تو بودن باید اونقدر خودم رو کوچیک کنم که شاید به تو برسم مثل تو باشم مثل تو بخندم مثل تو جیغ بکشم فریاد بزنم و کودکی کنم و به اوج کودکی برسم...... می خوام همپای تو بزرگ بشم لازمه تربیت صحیح تو اینه که خودم رو هم تربیت کنم .
تموم لحظه ها و ثانیه های زندگیم با فکر و عشق تو می گذره .
خدایای اهورایی ازت ممنونم گاهی واقعاً دلم می خواد بغلت کنم و ببوسمت .
سه شنبه 7 اردیبهشت 89ساعت 9:44

/ 2 نظر / 7 بازدید
فرناز مامان آنیسا

سلام عزیزم ناراحت نباش اهورا جون می دونه که تو از ته دلت سرش داد نمی زنی [ماچ]