روز مرد -روز تو

بزرگ مرد کوچکم روزت مبارک امروز روز توئه روز مرد ، روز پدر ، فکر اینکه تو هم یه روزی پدر می شی چقدر لذت بخشه و زنت و بچه ات این روز رو بهت تبریک می گن عجیبه این چرخه روزگار وای خدایا این گردونه رو برامون خوب و خوش بگردون به مناسبت این روز برات از فروشگاه نی نی سایت یه خرس لثه گیر جخجغه دار خردیم وقتی من و بابا برای بردنت از مهد اومدیم و من کادوت رو بهت نشون دادم از ذوق مثل همیشه چمشات رو گرد گردی و دستات رو می لرزوندی که زودتر هدیه ات رو بهت بدم وقتی اونو تو دستات گرفتی جیغی از سر خوشی کشیدی که من و بابا لذت بردیم .ضمناً شب قبل که مراسم شوشوری داشتیم به هر حال تو وان حموم نشستی و کلی آببازی کردی .
یکشنبه 14 تیر ساعت 12شب

/ 0 نظر / 13 بازدید